Ribarska Banja

Balneološko lečilište i klimatsko mesto Ribarska Banja, nalazi se na severnim padinama planine Jastrebac, na nadmorskoj visini od 540 m, u dolini Ribarske reke. Smeštena je u središnjem delu Srbije – udaljena od Kruševca 34 km, od Beograda 290 km i od Niša 100 km.
Ribarska Banja ima šest izvora mineralne sumporovite i slabo alkalne silinične vode (38°C), jedan izvor hladne vode (16°C) – jedina akratopega na Balkanu i jedan mlake sumporovite (28,1°C).
Voda Ribarske Banje koristi se u lečenju za kupanje, piće i ispiranje.

Istorija

Termomineralni izvori Ribarske Banje verovatno su korišćeni za terapijske i druge potrebe još u IV veku kad je tu postojalo naselje i utvrđenje starih Rimljana.
Prva analiza vode izvršena je u Beču 1834. ali tek od 1852. kad je Ribarsku Banju posetio knjaz Aleksandar Karađorđević, ovom prirodnom lečilištu pridaje se veći značaj.

Jedna legenda nastanak kupatila vezuje za doba carice Milice (XIV vek), a temelji starog turskog kupatila na kojima je 1853. izgrađeno novije (po naredbi knjaza Aleksandra Karađorđevića), ukazuju na to da su ih koristili Turci za vreme svoje vladavine na ovim prostorima. (Ribarska Banja je više puta stradala u raznim ratovima; Turci su je 1876. razorili – sa zemljom je tada sravnjeno sve, osim glavnog kupatila.)
Moderno uređenje Ribarske Banje počelo je 1904. godine. U periodu od 1904. – 1911. je izgrađeno nekoliko novih objekata za smeštaj i lečenje gostiju, a tek 1967. je otvoreno Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koje prerasta u moderan Zavod za lečenje i rehabilitaciju obolelih od ortopedskih, koštanozglobnih i degenerativnih oboljenja „Ribarska Banja“.

Specijalni zavod (bolnica) – nosilac zdravstvene funkcije Ribarske Banje – ima više zatvorenih bazena koji se pune prirodnom termomineralnom vodom (39°C) – jedan je poluolimpijskih dimenzija, i ima moderne uređaje za kinezi, elektro, medikamentoznu, termo i radnu terapiju i primenu ultrazvuka. O bolesnicima brine tim lekara specijalista, fizioterapeuta, medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja.

Ribarska Banja je smeštena usred šumovitih brežuljaka, u maloj klisuri pa je dobro zaštićena od vetrova i naglih promena temperature. Šumska prostranstva, koja je okružuju, nadmorska visina i položaj, omogućavaju čist i svež vazduh tokom cele goline, što boravaku njoj čini prijatnim.

Osim šetnji po romantičnoj okolini, boravak u Ribarskoj Banji pruža mogućnost izleta do Jastrepca, Kruševca, Lomničkog i Topličkog kiseljaka, do srednjovekovnih manastira u okolini Kruševca...