Manastir Sveti Roman – Đunis

Nalazi se u donjem toku reke Južne Morave, blizu njenog ušća, odmnosno njenog spajanja sa Zapadnom Moravom kod Stalaća. Manastir je u šumi, nedaleko od Djunisa, na nekih 40km od Aleksinca, a 20km od Kruševca… Do manastira se može doći odličnim asfaltnim putem. Manastir je sada muški, sa nekoliko monaha. Često se čitaju molebani za ozdravljenje, jer je mnogo onih koji traže i dobijaju pomoć kada su u pitanju bolesti vezane za duševne probleme i živčani sistem, nerotkinje…